Молитва святым апостолам

Текст молитвы

Влады́ко Го́споди, Твой есть день и Твоя́ есть нощь, Тебе́ вся тварь рабо́тает, и вся́кое дыха́ние сла́вит Тя. Аз же, окая́нный, все житие́ мое́ сконча́в блу́дно, стра́хом одержи́м есмь, я́ко помяну́х дни пе́рвыя, и до ны́не, в ня́же вся нечу́вственная сотвори́х зла́я. И того́ ра́́ди не и́мам к Тебе́ дерзнове́ния, я́ко беззако́ния моя́ велика́, и безме́рни греси́ мои́, врази́ же всегда́ стужа́ют ми. Но, Го́споди мой, Го́споди, отве́рзый устне́ немому, и моя́ уста́ отве́рзи, да глаго́лю в моли́тве уго́дная Тебе́, се бо душа́ моя я́ко земля́ безво́дная оста́, и не мо́жет приноси́ти от себе́ плода́. Но даждь ми от се́мене Свята́го Твоего́ Ду́ха, и напои́ мя росо́ю благода́ти Твоея́, да принесу́ Тебе́ плод покая́ния. Го́споди Иису́се Христе́, хотя́й всем челове́ком спасти́ся, услы́ши моли́тву мою́, моли́твами святы́х апо́стол Твои́х, я́ко ти́и мо́лятся за ны, и аз те́ми у Тебе́ прошу́ проще́ния, я́ко тех моли́твы при́сно послу́шаеши; моле́нием их спаси́ мя, гре́шнаго, исцели́ боле́зни се́рдца моего́, уврачу́й стру́пы души́ моея́, разжжи́ утро́бы моя́; пла́мень стра́ха Твоего́ да поя́ст те́рние грехо́в мои́х, и ду́шу мою́ любо́вию прохлади́, к Тебе́ бо жела́ю и́стинному Све́ту, и Пода́телю све́та, у Тебе́ Еди́наго прошу́ ми́лости: спаси́ мя, насы́ти а́лчущую и напои́ жа́ждущую ду́шу мою́, от пото́ка безчи́сленнаго милосе́рдия Твоего́, покры́й мя благода́тию Твоего́ человеколю́бия от вся́каго зла, да Тобо́ю храни́м изба́влюся мно́гих сете́й лука́ваго, по вся дни на мя пропина́емых, и да не похва́лятся врази́ мои́ о мне, рабе́ Твое́м, упова́ющем на Тя, и спаси́ мя по ми́лости Твое́й. Да возда́м обе́ты моя́, до после́дняго издыха́ния ка́яйся о свои́х согреше́ниях, и просла́влю пресвя́тое и́мя Твое́, со Отце́м и Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь

Другие молитвы

Иконы в церковной лавке

Молитва святым апостолам Молитва святым апостолам