Молитва святой равноапостольной Марии Магдалине

Текст молитвы

О свята́я мироно́сице и всехва́льная равноапо́стольная Христо́ва учени́це Магдали́но Мари́е! К тебе́, я́ко ве́рней и мо́щней о нас пред Бо́гом хода́таице, гре́шнии и недосто́йнии ны́не усе́рдно прибега́ем и в сокруше́нии серде́ц на́ших мо́лимся. Ты в житии́ свое́м стра́шныя ко́зни бесо́вския испыта́ла еси́, но благода́тию Христо́вою я́вно тех свободи́лася еси́; и нас моли́твами твои́ми от се́ти бесо́вския изба́ви, да всегда́ во всем житии́ на́шем де́лом, сло́вом, мы́слию и та́йными помышле́ниями серде́ц на́ших ве́рно послу́жим Еди́ному Свято́му Влады́це Бо́гу, я́коже Тому́ обеща́лися есмы́. Ты па́че всех благ земны́х Сладча́йшаго Го́спода Иису́са возлюби́ла еси́ и Тому́ чрез все житие́ до́бре после́довала еси́, Боже́ственными уче́нии Его́ и благода́тию не то́кмо свою́ ду́шу пита́ющи, но и мно́жество люде́й от тьмы язы́ческия ко Христа́ чу́дному све́ту приводя́щи. Сия́ у́бо ве́дуще про́сим тя: испроси́ нам у Христа́ Бо́га благода́ть просвеща́ющую и освяща́ющую, да, е́ю осеня́еми, в ве́ре и благоче́стии, в по́двизех любве́ и самоотверже́ния преуспева́ти бу́дем, да неле́ностно тщи́мся служи́ти бли́жним в их ну́ждех духо́вных и теле́сных, твоего́ человеколю́бия о́браз па́мятующе. Ты, свята́я Мари́е, бо́дренно благода́тию Бо́жиею житие́ на земли́ прете́кши, во оби́тели небе́сныя ра́дуяся отшла́ еси́; моли́ у́бо Христа́ Спа́са, да моли́твами твои́ми сподо́бит нас непреткнове́нно соверши́ти стра́нствие на́ше в сей юдо́ли пла́ча, в ми́ре и покая́нии сконча́ти живо́т наш, да та́ко во свя́тости на земли́ пожи́вше, ве́чныя блаже́нныя жи́зни на небеси́ сподо́бимся и та́мо с тобо́ю и все́ми святы́ми вку́пе восхва́лим Тро́ицу Неразде́льную и воспои́м Еди́но Божество́, Отца́ и Сы́на и Ду́ха Всесвята́го во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Другие молитвы

Иконы в церковной лавке

Молитва святой равноапостольной Марии Магдалине Молитва святой равноапостольной Марии Магдалине