Молитва преподобному Сампсону Странноприимцу

Текст молитвы

О, те́плый моли́твинниче, бла́гостный о́тче, преподо́бне Сампсо́не! Моли́ Бо́га о мне, гре́шнем, и низпосли́ от Всеблага́го Влады́ки по́мощь ми и избавле́ние, привре́менна бо есть жизнь моя́ и испо́лнена труда́, скорбе́й и боле́зней. Укрепи́ се́рдце мое́, да возмогу́ понести́ тяготу́ мою́, и не попусти́, да превозмо́гут искуше́ния мно́гая моя́ ма́лыя си́лы, но споспеше́ствуй мне заступле́нием твои́м и посреде́ обстоя́ний и бед упра́ви путь мой в Ца́рство Небе́сное, да сла́влю просла́вльшагося в тебе́ Го́спода во ве́ки. Ами́нь.

Другие молитвы

Иконы в церковной лавке

Молитва преподобному Сампсону Странноприимцу Молитва преподобному Сампсону Странноприимцу