Молитва Константину Богородскому

Текст молитвы

О страстоте́рпче Христо́в, Константи́не блаже́нне! Кро́вию твое́ю я́ко багряни́цею украси́вся и небе́сных черто́гов и ве́чнующия сла́вы сподо́бився, не забу́ди и нас, на земли́ су́щих, но те́плым хода́тайством твои́м пред Бо́гом изба́ви всех нас от вся́кия ско́рби и боле́зни. Се бо, ко свято́му и честно́му о́бразу твоему́ благогове́йно припа́дающе и лобыза́юще и́ [или́: к честне́й и многоцеле́бней ра́це святы́х моще́й твои́х благогове́йно припа́дающе и лобыза́юще я́], мы недосто́йнии и многогре́шнии к тебе́, я́ко ско́рому помо́щнику и те́плому моли́твеннику на́шему, прибега́ем, и с сокруше́нным и смире́нным ду́хом вопие́м: не пре́зри моле́ния нас гре́шных, немощны́х, во мно́гая беззако́ния впа́дших, но, я́ко благода́тию Бо́жиею венча́нный, очи́сти нас от неду́г на́ших и испроси́ нам у Христа́ Бо́га на́шего здра́вие душе́вное и теле́сное. Ты бо неоску́дную благода́ть исцеле́ний от Спа́са на́шего Иису́са Христа́ за ве́ру твою́, кро́вию запечатле́нную, прия́л еси́. Те́мже у́бо помози́ нам, в лю́тых не́мощех лежа́щим и челове́ческия по́мощи отча́явшимся, к тебе́ же те́пле с ве́рою прибега́ющим, и исцеле́ние нам подава́й неоску́дно; всем же ве́рным грехо́в оставле́ние испроси́, да сла́вят ди́внаго во святы́х Свои́х Го́спода Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́, и Пречи́стую Ма́терь Его́, и твое́ те́плое заступле́ние, всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Другие молитвы

Иконы в церковной лавке

Молитва Константину Богородскому Молитва Константину Богородскому