Giáo Phận Đà Hấng Giáo Xử Hòa Khánh Giáo Phận Đà Hấng Giáo Xử Hòa Khánh

Giáo Phận Đà Hấng Giáo Xử Hòa Khánh

Конфессия
Церковь
Адрес
26 Đ. Ng. Sĩ Liên, Hoà Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng 550000, Вьетнам
0
11

О святом месте

Помощь верующим
в этом месте

Прочие услуги
Венчание Крещение Освящение Соборование