วัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์์ บุรีรัมย์ วัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์์ บุรีรัมย์

วัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์์ บุรีรัมย์

Конфессия
Католический
Адрес
288, Nai Mueang, Mueang Buri Ram District, Buri Ram 31000, Thailand
0
10

О святом месте

Помощь верующим
в этом месте

Прочие услуги
Венчание Крещение Освящение Соборование